PDF Drukuj Email

OFERTA INSTYTUTU GEOTECHNIKI OBEJMUJE:

1. badania dla potrzeb budownictwa drogowego i projektowania nasypów komunikacyjnych,


2. posadowienie budowli w szczególnie trudnych warunkach gruntowych (grunty słabonośne, zapadliskowe i pęczniejące, tereny zalane woda, zjawiska krasowe, pozostające pod wpływem eksploatacji górniczej),


3. próbne obciążenia podłoża i pali,


4. kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne gruntów naturalnych zgodnie z międzynarodowymi standardami, dla celów inżynierskich,


5. wzmacnianie i przygotowanie podłoża gruntowego dla posadowienia budowli, z wykorzystaniem współczesnych technik i technologii (iniekcja strumieniowa, wibroflotacja, kolumny kamienne, pale CFA itp.),


6. budowa i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,


7. badania stateczności naturalnych skarp i zboczy oraz rozwiązanie zadań projektowych,


8. określenie parametrów mechanicznych skał (wytrzymałość, sprężystość, wodoprzepuszczalność itp.),


9. ocena stanu technicznego oraz projektowanie renowacji nasypów hydrotechnicznych,


10. analiza i projektowanie konstrukcji geotechnicznych wykorzystaniem technologii gruntu zbrojonego,


11. zastosowanie tworzyw sztucznych w geoinżynierii,


12. badania gruntów antropogenicznych oraz odpadów przemysłowych pod kątem ich składowania i wykorzystania w budownictwie.


DLA REALIZACJI BADAŃ INSTYTUT DYSPONUJE WYSOKIEJ KLASY APARATURĄ DO:

1. wiercenia i pobierania prób o nienaruszonej strukturze,


2. wykonania badań in situ, sondowań statycznych CPTU sondą Borros,


3. badania wodoprzepuszczalności gruntu w różnych warunkach wymuszania przepływu (jednoosiowe, trójwymiarowe, bez obciążenia lub z obciążeniem),


4. badania wytrzymałościowe z wyznaczeniem efektywnych wartości parametrów (aparat trójosiowy ELE),


5. badania odkształcalności gruntów (wyznaczania modułów i wskaźników ściśliwości), ciśnienia i wskaźnika pęcznienia, wskaźnika zapadowości, współczynnika konsolidacji itp.

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review