PDF Drukuj Email

WIZYTÓWKA WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


logo

 

Konferencja Korbielów-2017


Działalność Instytutu Geotechniki obejmuje:

  • Kształcenie studentów na studiach zawodowych i magisterskich, na kierunkach:
  • inżynieria środowiska i budownictwo.

  • Prace naukowo-badawcze obejmujące pełen zakres tematyki geotechnicznej w budownictwie i inżynierii środowiska.

  • Współpracę z innymi uczelniami, biurami projektów oraz pozostałymi instytucjami.

Instytut prowadzi badania naukowe i stosowane w zakresie: geodezji inżynieryjnej, mechaniki gruntów i fundamentowania, geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz metod obliczeniowych i analizy konstrukcji betonowych i geotechnicznych. Wykonuje prace dla potrzeb jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw realizujących zadania inżynierskie w zakresie:

- badania terenowe i laboratoryjne podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,

- projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich,

- projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych,

- badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów,

- wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego,

- oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu,

- problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych,

- zagadnień konstrukcyjnych w rewaloryzacji budowli zabytkowych,

- modelowania matematycznego konstrukcji geotechnicznych oraz z betonu i cegły.

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review